Ультрапастерленген сүт

Консерванттар жана боёктор жок


«Веселый Молочник» ультрапастерленген сүтү – бул чийки сүттүн азыктык касиеттерин жана микроэлементтеринин жана витаминдеринин олуттуу бөлүгүн өзүнө сактаган пайдалуу азык.

Ультрапастеризациялоодо сүт бир нече секунда 135 °Стан жогору температурага чейин ысытылат, ушундай абалда 4 секунда кармалат, андан кийин бөлмө температурасына чейин тез муздатылат. Бүтүндөй процесс азыкты бардык тышкы таасирлерден коргогон туюк системада өтөт.

Ультрапастеризациялоо +2 °С тартып +25°С чейинки температурада бир нече ай ичинде сүттүн даамын, курамын жана азыктык касиеттерин сактоону шарттайт.