Быштак

Белоктун булагы


«Веселый Молочник» быштагы, салттуу рецепттер боюнча накта сүттөн даярдалган, эки түрдө берилген – салттуу жана убаланма. Белоктун булагы, даамдуу жана пайдалуу «Веселый Молочник» быштагы жайлуу үй-бүлөлүк өзөк жалгоонун, таңкы, түшкү жана кечки тамакка мыкты толуктоо болот.