Пастерленген сүт

Табигый жана даамдуу


«Веселый Молочник» пастерленген сүтү – даамдуу, жаңы, 100% накта сүт. «Веселый Молочник» сүтүн пастеризациялоо процесси азыкты кошумча кайнатуусуз керектөөгө мүмкүндүк берет.