Кефир

Ар бир стакандагы пайда


«Веселый Молочник» кефири – уютку микрофлорасынын таза культураларын пайдалануу менен накта сүттөн даярдалган даамдуу жана пайдалуу азык.