«Веселый Молочник» - Кыргызстандын рыногунда 2001-жылы пайда болгон сүт азыктарынын соода маркасы. Ага салттуу сүт категорияларынын азыктары кирет: кефир, быштак, каймак, ак май, пастерленген сүт жана ультрапастерленген сүт.


«Веселый молочник» соода маркасы астындагы өнүмдөр «Бишкексүт» ААК заводунда өндүрүлөт, ал PepsiCo компаниялар тобуна кирет жана Кыргызстандагы сүт жана шире өнүмдөрүн ири өндүрүүчүлөрдүн бири болуп саналат.

Соода марканын БАШКЫ КААРМАНЫ ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК –

көпчүлүк керектөөчүлөр жактырган каарман болуп саналат, анткени өз уйларына камкордугунун жана түгөнгүс оптимизминин аркасында ал бардыгын табигый жана даамдуу азыктар менен камсыздайт.


«Веселый молочник» өндүрүмү эл аралык стандарттарга ылайык жогорку технологиялуу жабдууда өндүрүлөт.

Сүт азыктарын даярдоо үчүн Чүй облусунун жаңы жана накта сүтү гана пайдаланылат.

«Веселый молочник» өндүрүмү эл аралык стандарттарга ылайык жогорку технологиялуу жабдууда өндүрүлөт. Сүт азыктарын даярдоо үчүн Чүй облусунун жаңы жана накта сүтү гана пайдаланылат.

Эмне үчүн керектөөчүлөр «Веселый молочник» өндүрүмүн тандашат?

Ата мекендик азык – Кыргызстанда тандамал сүтүнөн өндүрүлгөн.

Өндүрүш технологиясы боекторду жана консерванттарды кошуусуз, табигый ингредиенттерди гана пайдаланууну карайт.

Заманбап жабдуу. Чийки заттын жана даяр азыктын сапатына катуу контроль.